Menu

ผลวิจัยชี้! เด็กที่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน มีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิตและมีนิสัยที่ดี

ซึ่งเรื่องนี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการศึกษาวิจัยระยะยาว เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 ถึงปัจจุบัน ได้ระบุว่า 2 สิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องมีเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ คือ "ความรัก และการมี จริยธรรมในการทำงาน"

จากการศึกษาวิจัยพบว่าความสำเร็จของลูก เริ่มต้นขึ้นจากการทำงานบ้านในช่วงวัยเด็ก ยิ่งให้ลูกเริ่มต้นเร็ว เขาก็จะยิ่งเรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่หากบ้านไหนสปอยล์ลูก ไม่ให้เขาลงมือทำงานอะไรเลย เขาก็จะคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาทำให้ แล้วเขาก็จะซึมซับพฤติกรรมนี้ไปเรื่อย ๆ จนติดเป็นนิสัย ซึ่งไม่เพียงแต่ทำงานบ้านเท่านั้น แต่อาจรวมถึงการเรียน การทำการบ้าน เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่าเด็กที่ทำงานบ้านมาตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ

1.จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

2. พร้อมจะให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นมากกว่า

3. จะช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและตรงตามต้องการ เพราะคนที่ทำงานบ้านเป็น มักจะคอยฟังคำแนะนำวิธีการอย่างใจจดใจจ่อซึ่งนำมาซึ่งนิสัยตั้งใจฟัง จับประเด็น อันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

4. ลูกจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย และจะเข้าใจความรู้สึกทุกข์ยากของคนอื่นได้ดี เพราะว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์ความยากลำบากจากการทำงานบ้านมาแล้วด้วยตัวเอง ซึ่งการทำงานบ้านในตอนเด็กๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับพวกเขา โดยำม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากตำราใด ๆ เลย

5. เด็กที่ทำงานบ้านมาตั้งแต่เด็กๆ และยิ่งทำมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้พวกเขามีความสุขกับชีวิตครอบครัวมากยิ่งขึ้น

การให้ลูก ๆ ช่วยทำงานบ้าน ที่เหมาะสมตามวัยไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะ ล้างจาน ซักเสื้อผ้าส่วนตัว จะช่วยให้พวกเขาคิดได้ว่าการทำงานนั้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ทำให้เด็กรู้สึกภูมิใจในตัวเอง และรู้สีกว่าตัวเค้ามีคุณค่า ทำให้พวกเขามองเห็นความสำคัญและชอบที่จะช่วยงานบ้าน 

Scroll to Top